İçeriğe geç →

Gülay Yaşayanlar

SAGLAM, aynı zamanda bir galeri formatında; sergileme, sanatçı temsiliyeti ve eser dolaşımı, kurumlar ve koleksiyonlar için sanat eseri temini gibi konularda hizmet veren kurumsal bir yapıdır. Fuar gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma ve tanıtım gibi diğer galeri işlevlerini de gerçekleştirmek üzere planlanmıştır. İlk aşamada kurucularımızdan Gülay Yaşayanlar’ın son dönem yapıtları değerlendirilerek, dönemsel ayrımları örnekleyen bir seçki takdim edilmektedir.   

Sanat eseri temini ve koleksiyon geliştirme talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz

Gülay Yaşayanlar

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı “Yüksek Lisans” ve “Sanatta Yeterlik” programlarını tamamladı. Adam Sanat, Gençsanat, Türkiye’de Sanat, Varlık, Virgül, Agora, rh+ sanart, Sanat Dünyamız ve Arredamento Mimarlık gibi dergilerde resim sanatı üzerine yazıları yayınlandı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katılan sanatçı, “Encore” adlı 5. kişisel sergisini 2010 yılında Ankara’da; “Once More, Once Again” adlı 6. kişisel sergisini ise 2012 yılında İstanbul’da düzenledi. Gülay Yaşayanlar, son çalışmalarını psikodinamik gerekçeler üzerine yapılanan bir üretim anlayışına dayandırmaktadır. Kurguladığı plastik evrende, yoğun olarak düşsel ve tasarımsal unsurlara yer vermekte; geliştirdiği imge düzeni üzerinden normal-dışı bir dünyanın temsiliyle uğraşmaktadır.

Sanatçı; çalışmalarını  İzmir ve Londra’da sürdürmektedir. 

She completed her MFA and Ph.D. degrees at the Social Sciences Institute Painting Department, Dokuz Eylül University. She worked as a Professor in the Painting Department in the Faculty of Fine Arts at Dokuz Eylül University from 1999-2020. Her numerous art reviews and critiques were published in journals such as Adam Sanat, Gencsanat, Türkiye’de Sanat, Varlık, Virgül, Agora, rh+ sanart, Sanat Dünyamız and Arredamento Mimarlık. The artist has had several national and international exhibitions and realized her 5th solo exhibition (titled “Encore”) in Ankara in 2010 and 6th (titled as “Once More, Once Again”) in İstanbul in 2012. Gülay Yaşayanlar bases recent works on her understanding of production concentrated on psycho-dynamic grounds. In the plastic universe she contemplated, she focuses primarily on ethereal and design elements as well as working on the representation of an extraordinary world via an order of image she developed.

The artist currently resides and continues her works in İzmir, Turkey, and London, UK.

“Gülay Yaşayanlar; uzun süredir, psişik gerekçelere dayalı sorgulayıcı bir tavırda netleşen ve aykırı bir estetik bağlamda değerlendirilen yapıtlar üretiyor. Salgın sürecinin tüm tinsel gerilimini duyumsatan ve hasarlı yüzeylerden oluşan son çalışmalarında da yine bu kapsama giren performativ bir eylemin içinde… Heart, Chest Pulse, Glamour, Surfacing Images ve Divergence Effect gibi adlar verdiği bu uzun soluklu üretim dizisinde, büsbütün biçimci bir iradenin gözetiminde, karmaşık bir bilgi sorunu ile buna bağlı olarak beliren görsel etkileri bir arıza-yara efektiyle görünür kılıyor. Sonuçta, birer simgeye dönüşen görsel unsurlar, giderek katmanlaşan ayrımlarla yeni bir “düşünce formu” vücûda getiriyor. Dinamik bir biçimleme dili ve modeli oluşturan bu resimlerle, Yaşayanlar’ın sanatındaki önemli bir geçişe tanık oluyoruz.” MS

 

Seriler / 2020 - 2021

Sanatçı Kitabı:
Gülay Yaşayanlar / "Tahayyül ve Mesafe"

Metin ve Tasarım: Mümtaz Sağlam, Çeviri: Kenan Dikilitaş, Baskı: Mas Matbaası, Eylül 2015, İstanbul.

“Gülay Yaşayanlar’ın son çalışmalarında karanlık bir iç mekânın ve derinliğin inşasından söz etmekteyiz. Sınırlı bir alanda beliren şekilsiz yapı, kendini bütünleyerek kavramsal bir boyuta evrilmektedir. Tutkulu bir yaratma deneyiminin karşılığı olarak üretilen ve bir anda şekilsiz kılınmış bu yapıya, semantik bağlamda müdahale edilerek aslında resme alan genişliği ve derinliği kazandırılmaktadır. Söz konusu müdahale; biçimsel değişimi hedefleyen, anlatı sürecinin seyrini ve niteliğini ters-yüz edebilen bireylemdir. Zaten benimsenen üretim yöntemi, bu tür bir tahayyülün deneysel niteliğini öne çıkarmakta, meçhule adanmış bir imgelem uyarınca imha ve inşa fikrini canlı tutan bir mantık üzerinde yapılanmaktadır. Bu yüzden sanatçı; tekrar ritüeline sırtını dayayan bir kararlılıkla, hassas bir zeminde sürekli kendini aşan ideal formun ne olduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Ve böylece aslında tekrarı mümkün olmayan, başkalığa ulaşma fikriyle karakterini belirlemiş yıkıcı bir performans ile karşımızdadır.”  sayfa 98

Artist Book:
Gülay Yaşayanlar / "Imagination and Distance"

Text and Design: Mümtaz Sağlam, Translation: Kenan Dikilitaş, Print: Mas Matbaası, September 2015, İstanbul.

“We discuss the construction of a dark internal space and depth in recent works of Gülay Yaşayanlar. A formless structure emerging in a restricted space is evolved into a conceptual dimension by completing itself. The structure made formless at a time and produced in response to a passionate creating experience is granted a space breadth and depth via extra semantic interventions. This intervention is an act that reverse the flow and quality of narrative process. In fact, the method of production that is followed reveals the experimental quality of such an imagination and is constructed on a logic that keeps the idea of annihilation and construction in line with an image devoted to the unknown. Hence the artist seeks for answers – with a determination based on a repetition ritual – to the question of what is the ideal form which continuously exceeds itself on a sensitive floor. And thus it is available with a destructive performance – with its character identified – via the idea of reaching diversity, which does not allow for repetition.”  page 98.

SAGLAM; saglamart.com, saglamartspace, saglamartadvisory ve saglamartgallery gibi alt markalardan oluşan bir sanat projeleri ve programları geliştirme alanıdır. Kişi ve kurumlara Sanat Danışmanlığı, Küratörlük, Sanat Yazarlığı, Yayın ve İçerik Üretimi ile Sergi Yapımı gibi konularda nitelikli hizmetler sunmaktadır.

© 2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.

Bu web sitesi; sanat yapım, sunum ve yayıncılık konusunda talep sahiplerini bilgilendirerek bu alanda hizmet talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak, işbirliği ve çözüm ortaklığı ya da iletişim olanağı yaratmak için hazırlanmıştır. Burada yayınlanan yazı ve görüntülerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. İzinsiz alınıp kullanılamaz.