İçeriğe geç →

Ulusal Sergiler

Küratöryel Çalışmalar
Yurtiçi Sergiler

SAGLAMARTSPACE kurucu üyeleri Gülay Yaşayanlar ve Mümtaz Sağlam; özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan ve çağdaş sanat alanındaki gelişmelerle ilişkili, kavramsal düşünmeye açık bir estetik deneyim içinde olan sanatçı tavırlarına odaklanan bir çok sergi projesinde küratör, eş-küratör ve yazar olarak sorumluluklar üstlenmiştir. Aşağıda gündem yaratan bu sergilerden bir seçki takdim edilmektedir. 

Kurumsal ve kişisel koleksiyonlarınızın temsil olanaklarını geliştirmek ve yeni sergi projelerini görüşmek için bize ulaşabilirsiniz.

Nafi Güral Sanat Galerisi

Gözde Yenipazarlı

Walking Anywhere

Fotoğraflar: Gözde Yenipazarlı, NG Sanat Galerisi - İZMİR

Küratör: Gülay Yaşayanlar - Mümtaz Sağlam​

4 Ocak - 4 Nisan 2018 Nafi Güral Sanat Galerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İZMİR

“… Londra’da süregiden gündelik hayatı yerinde ve yürüyerek keşfetme eğiliminde olan sanatçı Gözde Yenipazarlı’nın 2015 yılında çektiği fotoğraflardan oluşan “Walking Anywhere” adını taşıyan sergide, bir büyük kenti duyumsama yaklaşımına dikkat çekilerek, kentin kendine has kültürel hayatına nasıl temas ettiğine dair örneklere yer verilmektedir. Toplumsal ve kültürel alanı çalışan, elde ettiği görsel detaylarla gündelik hayatı belgeleyen bu bakış, insan hikâyeleri üzerinden anlatıya derinlik katmakta, anları zapt ederek ve mekânsallaştırarak Londra’yı aşkın bir gerçeklik olarak karşımıza çıkarmaktadır. Gözde Yenipazarlı’nın alışılagelmiş kent gözlemlerinin uzağında gerçekleştirdiği bu üretim, Londra’yı tarih-toplum ve kültür referanslarıyla biçimlenen bir üslûpla belgeleyen başarılı bir pratik olarak nitelenebilir.”  

Gizli, Geçici, Sahte

Kırık Bir Estetiğe Bulanma Halleri Üzerine

Fotoğraflar: Özlem Demircan, NG Sanat Galerisi - İZMİR

Küratör: Gülay Yaşayanlar

13 Nisan - 9 Haziran 2017 Nafi Güral Sanat Galerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İZMİR

“Gizli, Geçici, Sahte adıyla düzenlenen sergi, ilk disiplinlerarası tekniklerle çalışan 14 sanatçının eserlerini içeriyor. Gülay Yaşayanlar’ın küratörlüğünü yaptığı sergi, kırık bir estetiğe bulanma halleri üzerine alt başlığıyla sunuluyor. Sanatta hakikati söyleme derdiyle hareket eden yaklaşımların, eleştirel dil üzerinden gelişerek birer kimlik performansına dönüşmesi kaçınılmazdır. Muğlaklık ve ironi’nin belirleyici olduğu bu tür işlerde, hakikatin daha görünür ya da hissedilir olabileceğine yönelik olarak gelişen inanç; giderek melez, değişken ve çok katmanlı bir yapı anlayışını beraberinde getirir. Bu yüzden son dönemde üretilen sanatsal işlerde; kırılgan ama deneysel bir söylem ile acayip, eğreti ve tuhaf olanı dengeleyen yeni bir estetiği keşfetmek mümkündür. Özellikle mekâna sinen bir sessizliğin hüküm sürdüğü, renklerin yok olduğu, ritimlerin aksadığı dil ve görsellik arayışlarının, şimdiki zamanın ruhuna denk düştüğü ortadadır. Daha çok travmalı coğrafyalarda gerçekleşen; kendini bir türlü ele vermeyen, masum, basit ve dolayımsız görünen bu tür işleri üretmek oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu sergide, gündelik hayatın akışı ile toplumsal ve kültürel yapının dinamiği arasında sıkışıp kalan duyarlı ve kaygılı iç-dünyaların, görsel dil üzerinden kurduğu ilişki biçimlerine dikkat çekilmektedir.” GY

Sergide Eseri Yer Alan Sanatçılar​

Arzu Oto, Aslıhan İkiz, Borga Kantürk, Elif Özen, Gizem Akkoyunoğlu, Gözde Yenipazarlı, Gülay Yaşayanlar, Kerem Güman, Korkut Öztekin, Mert Yavaşça, Metehan Özcan, Nejat Satı, Özgür Demirci, Tufan Baltalar.

Kazım Türker Sanat Galerisi

Hayri Esmer

Boşluk ve Sınır / Space and Border

Kazım Türker Sanat Galerisi, İZMİR

Küratör: Mümtaz Sağlam

KT logo

4 Ocak - 4 Nisan 2018 Kazım Türker Sanat Galerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İZMİR

Galerinin ilk sergisinde, sanatçı ve öğretim üyesi Hayri Esmer’in son dönem yapıtlarından örnekler sunuluyor. Küratörlüğünü Mümtaz Sağlam’ın yaptığı “Boşluk ve Sınır” adını taşıyan bu sergide sanatçının, labirent çağrışımlı imgeleri sıklıkla kullandığı, kentsel dokuya yönelen bir resim-tasarım düşüncesinin peşine düştüğü görülüyor. Sanatçı; mimarî bir atıfla mahrem ve psişik bir mekânsal boyutu kendine sorun edinerek tartışıyor. Esmer’in resimlerinde tuval yüzeyinde oluşturulan mekân, soyut bir espas içinde sürekli olarak dönüşmekte; önerilen renk değeriyle bütünleşerek sanatçıya özgü yorumlar halini almaktadır. Boşlukta devinen bu soyut ve geometrik sert biçimler, sınırladıkları alanla kalmayıp tuvalden taşan ve gerilimli bir görüntü içine girmektedir. Öznel duygulanımlar çerçevesinde oluşturulan ve mekân bağlantıları son derece güçlü olan Hayri ESMER’in bu nitelikli ve ayrıcalıklı yapıtlarını görmek gerekiyor.

ps.

"TCMB Sanat Koleksiyonu", Küratörler: Halil Akdeniz, Mümtaz Sağlam, MSGSU Tophane-i Amire, İstanbul 2004.

"GÜNÜMÜZ TÜRK RESMİNDE DOĞAYA BAKIŞ, Küratör: Mümtaz Sağlam, TCMB Sanat Galerisi Kasım, 2010, Ankara

2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.

"GÜNÜMÜZ TÜRK RESMİNDE DOĞAYA BAKIŞ, Küratör: Mümtaz Sağlam, TCMB Sanat Galerisi Kasım, 2010, Ankara