İçeriğe geç →

“Glamour”

Gülay Yaşayanlar / 2020 - 2021

"Glamour"

Series I-II-III
2020-2021

“Glamour” dizi resimlerinde Gülay Yaşayanlar’ın yaklaşımında sürekli olan tepkisel ifadenin yerini, daha arınmış, biçimi idealize eden, görece daha kavramsal bir anlatımın almaya başladığı görülür. Bu kavrayışın temel dinamikleri değişmemiş, ancak görsel dilin olanakları tartışan resim gerçekliğine odaklanan bir üretime öncelik verilmiştir. Böylece yatay eksende panoramik bakışla kurulan bu görsel alan kavramsallığını, palimpsestik vurguları belirgin bir sürecin olgun üretimleri olarak nitelemek mümkün. Özgün yorumlar halinde dizilen “Glamour” resimleri, psişik etkenlerle düşünce yoğunluğunun neden olduğu çatışmalı belirleme, silme-yok etme ya da temellük etme sürecinin kararlı çıkarımları olarak netleşmekte, estetik bir dönüşüm iradesinin biçimlere-biçimsel ilişkilerine, mevcut gerilimi ve enerjiyi koruyacak şekilde nasıl egemen olduğunu göstermektedir. Burada gerçekleşen haricî unsurları temellük etme meselesi de, Gülay Yaşayanlar’ın resim alanına dahil olan unsurların, normal-dışı nitelemelerle dolu bir imgelemin buyruğunda eritilmesiyle, özüne sahip olunmasıyla ilgilidir. Ve bu resimlerin görkemli dizilimi, tematik eksende yeni bir görsel projenin tüm arayışını yansıtan bir güvenle, gelişmiş topografik bir çözüme evrildiğini net bir şekilde göstermektedir.” MS
Gülay Yaşayanlar Paintings

Glamour I / 2020

Glamour II / 2020

GLAMOUR, #1
Seri: 2, Kasım, 2020
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama
56x76 cm

Glamour III / 2020

GLAMOUR, #7, Ayrıntı
Seri: II, Kasım, 2020
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama
56x78 cm.

Gülay Yaşayanlar / Galeri

© 2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.