İçeriğe geç →

“Sapma Etkisi”

Gülay Yaşayanlar / 2021

"Sapma Etkisi"

2021

Sapma Etkisi, mevcut ve sürekli imgenin görsel bileşeni olarak beliren ve onu bütünleyen çizgisel eklentilerle ortaya çıkan görselliği ifade eder. Bu etki; resmin yapılanma koşullarını değiştiren, özgürleştirci ve dışavurumcu bir hamlelerle belirginlik kazanır. Bir dönemi karakterize eden biçim ve içerik yükünden uzaklaşma hâlinin bir karşılığı gibidir. Dolayısıyla, bir büyük travma sonrasında biçimlenen nevrotik duygu ve düşüncelerle yüklü bir görselliğe işaret eden bu sapma yönelimi; mekân bağlantılarını sürekli ihlâl eden bir savrulmayla, imgelemin biçimsel niteliğine ve onu bütünleyen güç ilişkilerine yönelen bir müdahaledir aynı zamanda. Resme yeni bir gerilim ve dinamizm katmaktadır. Çok boyutlu bir örüntü biçimi olarak imgenin eylemsel niteliğini pekiştirmektedir. MS

 

SAPMA ETKİSİ, #4
(Ayrıntı), August 2021
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama
38x28 cm.

SAPMA ETKİSİ
#2, #1, #3
2021, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 38x28 cm

SAPMA ETKİSİ
#5, #6, #4
2021, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 38x28 cm

SAPMA ETKİSİ
#16
2021, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 76x56 cm.

"Post Travma"

2021

İmgenin soyut görüntüsüne zarar vermeyen ama onu daha ilişkisel bir bütünlüğe taşıyan farklılık vurgusu olarak beliren bu Sapma Etkisi; akışkan bir görselliğe verilen öncelikle, biçimsel örüntünün muğlaklığını pekiştiren yeni bir kavrayışı ifade eder. İmgelem; şekilsize atıflı, değişken, esnek, ve bağımsız hâlini, yeni bir görsel atak sürecinde de korumaktadır açıkça. Harici müdahalelerle imgeyi dönüştüren bu çizgisel edimler; beden tipolojisini sarsan daha hasarlı ve melez bir güce, görüntüye ve aşırılığa sahiptir. Manipülatif hamlelerle, mevcut imgenin eylemsel niteliğine nüfuz ederek daha etkileşimli ve psişik bir örüntü ağını karşımıza çıkarır. Kavramsal bütünlüğünü yeni psişik vurgularla biçimleyen travma sonrası bir imgelem karşımızdadır artık. MS

 

SAPMA ETKİSİ / POST TRAVMA
#14, #22,
2021, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 76x56 cm

POST TRAVMA
#14, #22
2021, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 76x56 cm.

POST TRAVMA
#22
2021, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 76X56 cm

Gülay Yaşayanlar / Galeri

© 2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.