İçeriğe geç →

“Glamour II”

Gülay Yaşayanlar

"Glamour II"

2021

Gülay Yaşayanlar Paintings

Glamour dizi resimlerinde Gülay Yaşayanlar’ın yaklaşımında sürekli olan tepkisel ifadenin yerini, daha arınmış, biçimi idealize eden, görece daha kavramsal bir anlatımın almaya başladığı görülür. Bu kavrayışın temel dinamikleri değişmemiş, ancak görsel dilin olanakları tartışan resim gerçekliğine odaklanan bir üretime öncelik verilmiştir. Böylece yatay eksende panoramik bakışla kurulan bu görsel alan kavramsallığını, palimpsestik vurguları belirgin bir sürecin olgun üretimleri olarak nitelemek mümkün. Özgün yorumlar halinde dizilen Glamour resimleri, psişik etkenlerle düşünce yoğunluğunun neden olduğu çatışmalı belirleme, silme-yok etme ya da temellük etme sürecinin kararlı çıkarımları olarak netleşmekte, estetik bir dönüşüm iradesinin biçimlere-biçimsel ilişkilerine, mevcut gerilimi ve enerjiyi koruyacak şekilde nasıl egemen olduğunu göstermektedir. Burada gerçekleşen haricî unsurları temellük etme meselesi de, Gülay Yaşayanlar’ın resim alanına dahil olan unsurların, normal-dışı nitelemelerle dolu bir imgelemin buyruğunda eritilmesiyle, özüne sahip olunmasıyla ilgilidir. Ve bu resimlerin görkemli dizilimi, tematik eksende yeni bir görsel projenin tüm arayışını yansıtan bir güvenle, gelişmiş topografik bir çözüme evrildiğini net bir şekilde göstermektedir.” MS

Glamour V / 2021

Glamour V / 2021

GLAMOUR, #1
Seri: 3, Mayıs 20201
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama
56x76 cm

Glamour IV / 2021

GLAMOUR, #7, Ayrıntı
Seri: II, Mayıs, 2021
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama
58x76 cm.

Gülay Yaşayanlar / Galeri

© 2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.