İçeriğe geç →

Hakkımızda

2021 yılında kurulan SAGLAMARTSPACE, İzmir ve Londra merkezli bir kurumsal bir yapıdır. Güzel sanatlar alanında yenilikçi proje ve programlar geliştirmeyi hedefleyen bir platform olarak, nitelikli sanat üretimini tüm bileşenleriyle birlikte değerlendiren ve sunan sürdürülebilir çözümlere odaklanır. Özellikle sergi yapımı, koleksiyon ve sanat danışmanlığı, küratörlük, sanat yayıncılığı ve özgün içerik üretimi gibi çalışma alanlarında; kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet sunma amacındadır.

Kurucular

Gülay Yaşayanlar

Prof. Gülay Yaşayanlar; sanatçı, sanat eğitimcisi, küratör ve sanat yazarı olarak çalışmalarını İzmir ve Londra’da sürdürmektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katılan sanatçı, ayrıca altı kişisel sergi düzenlemiştir. 1999-2020 yılları arasında Dokuz  Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış, Resim Bölümü Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2020 yılında hizmet vermeye başlayan SAGLAM adlı sanat yapım, üretim ve yayın merkezinin kurucusudur.

Sanat Çalışmaları Hakkında

Gülay Yaşayanlar, sanat çalışmalarını baştan bu yana, psiko-dinamik gerekçeler üzerine yapılanan bir üretim anlayışına dayandırmaktadır. Kurguladığı plastik evrende yoğun olarak düşsel ve kurgusal unsurlara yer vermekte; geliştirdiği imge düzeni üzerinden normal-dışı bir dünyanın temsiliyle uğraşmaktadır. Sanat yaşamı, soyut ve kavramsal formlar geliştirerek kendini ifade eden süreçler halinde tanımlanabilir. Ankara Atlas Sanat Galerisi’nde 2010 yılında düzenlediği Encore başlıklı sergide bu dönüşümün bir evresini sunmuştur. Ayrıca 2011 yılında İstanbul Merkür Sanat Galerisinde Once More, Once Again adlı kişisel sergisinde ise biçim dilinin değişimi ve karışık tekniklere ilişkin olanaklarla ifade edilmiş örnekleri sunar. Bu yönelimin hemen ardından, imge yapılanmasında daha simgesel ve düşünsel ikonlara odaklayan bir yaklaşım içine girerek, çalışmalarını Tahayyül ve Mesafe adlı kitapta sunmuştur. 

Sanat Eğitimi Alanındaki Çalışmaları

Sanatçı ve sanat eğitimcisi olarak uzun yıllar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Gülay Yaşayanlar; lisans ve lisansüstü programlarda verilen eğitimin biçimlenmesi sürecinde güncel içeriklerle yüklü yeni öğretim yöntemleri geliştiren bir tavrı örneklemiştir. Atölye eğitiminde; kuramsal alandan destek alarak her öğrencinin bireysel üretimini yönlendiren ve özgün dinamiklerini ortaya çıkaran projelere öncelik vermiştir. Ayrıca; Kimlik Politikaları, Mekânsal Aidiyet ve Farklılık Bildirimi gibi adlarla yapılanan derslerinde, özgün sanatçı yaklaşımlarıyla örneklenen kuramsal bir açılımı denemiştir. Özellikle, görsel anlatıyı belirleyen imgeleri, bio-psişik bağlantılar üzerinden çözümleyen yeni ve farklı okumalar eşliğinde çağdaş sanatın gelişme dinamiklerini tartışmaya açmıştır.

Sanat Yazarlığı ve Küratöryel Deneyim

Sanatçı yaklaşımları ve yapıtları üzerine odaklanarak “deneme” formatında eleştirel çözümlemeler kaleme alan Gülay Yaşayanlar, bu çalışmalarını sergi kataloglarının yanı sıra Arredamento Mimarlık, Sanat Dünyamız, Varlık, Virgül, Türkiye’de Sanat, Gençsanat, RH+ Sanat, Adam Sanat ve Agora gibi önemli kültür-sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlamıştır.

2012 yılında İstanbul’da Pera Müzesi’nde düzenlenen Deneyimin Ötesi / DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Projeleri” adlı kapsamlı sergide proje danışmanı olarak küratörlük uygulamalarında bulunan Yaşayanlar, yayınlanan kitap-katalogda metin yazarlığını da yapmıştır. “Bütün Küçük Çiçekler” ve “Şeylerin Düzeni” ve “Boşluk” gibi lokal denemelerin ardından, 2017 yılında İzmir’de özel sektör-devlet işbirliği ile sanat ortamına kazandırılan NG Sanat Galerisi’nin danışma kurulunda yer alarak Gizli, Geçici, Sahte adlı açılış sergisinin küratörlüğünü üstlenmiştir. “Kırık Bir Estetiğe Bulanma Halleri” alt başlığıyla ve 14 sanatçının katılımıyla hazırlanan bu sergide, son dönemde yaygın bir şekilde kullanılan “Karanlık Alan” nitelemesiyle ilgili post-romantik ve travmatik tasavvurlara yer vermiştir. Aynı galeri mekânında 2018 yılında Walking Anywhere adlı serginin de eş küratörü olan Gülay Yaşayanlar, kendi Londra deneyimlerinin ve gözlemlerinin izini sürerek fotoğraf sanatçısı Gözde Yenipazarlı’nın Londra görünümleri yeni ve farklı bir görsellik arz edecek şekilde özgün bir sergi konsepti dahilinde değerlendirmiştir.

iletişim

Uzmanlık Alanları

Çağdaş Sanat ve Kuramı

Psikanalitik İmge Çözümlemesi

Kimlik, Farklılık Siyaseti ve Sanat

Sanat Eleştirisi

Web Sayfaları

http://www.gulayyasayanlar.info

https://saglamartspace.com

https://saglamart.com

Mümtaz Sağlam

Mümtaz Sağlam

Sanat yazarı, küratör, sanat danışmanı ve öğretim üyesi olarak ulusal ve uluslarası düzeyde çok sayıda etkinlik gerçekleştiren Prof. Mümtaz Sağlam; Türkiye’de resmin dönemsel gelişimine yönelik ve belirginleşen üslup tavırları üzerine odaklanan kitaplar yazmakta, sergiler düzenlemektedir. Halen İzmir ve Londra’da yaşamaktadır.

Sanat Eğitimi Alanındaki Çalışmaları

1985-2020 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Sağlam, çeşitli tarihlerde Resim Bölüm Başkanlığı, Rektör DanışmanlığıGüzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Özellikle 17 yıl süreyle üstlendiği Resim Bölüm Başkanlığı görevinde, klasik atölye eğitiminin yerini alan alternatif bir modelin kurumsallaşmasını; ders programlarının ve içeriklerinin yeni ve güncel gereksinimlere yanıt veren dinamik bir karaktere kavuşmasını sağlamıştır. Bu süreçte 2013 yılında farklı disiplinlerden gelen öğretim üyeleri ve derslerden oluşan Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nı kurarak, Türkiye’nin en çok talep edilen Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarını öğretime açmıştır. 2012 yılında İstanbul Pera Müzesi’nde düzenlenen ve sanat ortamında büyük ilgi gören Deneyimin Ötesi adlı serginin Proje Başkanlığını ve küratörlüğünü yapmıştır. Bu sergi, DEÜ 30. Kuruluş Yılı’nda verilen beş onur ödülünden birine değer görülmüştür.

Sağlam, 2017 yılında DEÜ GSF Dekanı olarak atanmıştır. Öncelikle kalite standartlarına uygun bir şekilde Fakültede yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar başlatmıştır. Yönerge ve çerçeve yönetmeliklerle sürdürülebilir ve saydam bir yönetim anlayışının kurumsallaşması için yoğun çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özel sektör işbirliğiyle gelişmiş teknolojiye ve donanıma sahip NG Sanat Galerisi ve Kazım Türker Sanat Galerisi adlı iki büyük mekânın kente ve üniversiteye kazandırılmasına öncülük etmiştir. Bu mekânlarda, kitap ve katalog yayını eşliğinde düzeyli sergilerin düzenlenmesini sağlamıştır.

Yazarlık, Küratörlük ve Sanat Danışmanlığı

Sanat danışmanı, yazar ve küratör olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sanat etkinliklerinde görev almıştır. Prof. Dr. Halil Akdeniz ile birlikte banka sanat koleksiyonunun envanter bilgilerini güncelleyerek; 2001 yılında yayınlanan iki cildlik prestij kataloğunun birinci cildinin yazarlığını üstlenmiştir. 2001 yılında başlayan bu danışmanlık hizmeti, proje bazlı etkinliklerle 2020 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreçte sanat koleksiyonundan derlenen eserlerle, tematik başlıklar altında resim sanatını değerlendiren ve tanıtan ulusal ve uluslararası düzeydeki sergileri hazırlayarak Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış kitap-katalogların metin yazarlığını üstlendi. Bu sergiler Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg, Rusya, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Malezya gibi ülkelerde düzenlendi.

Ayrıca, Türkiye’de güzel sanatlar alanında gündemde olan konular, kuramsal tartışmalar ve öne çıkan sanatçı tavırları ile ilgili makale, kitap ve kataloglar yayınladı. Kurum ve kuruluşlardan gelen danışmanlık, küratörlük ve yazarlık taleplerini karşılayarak, sergi ve yayın etkinliklerini de aynı özen ve kalite ile gerçekleştirdi. Özellikle İzmir’de gelişen resim sanatının tarihi ve İzmirli sanatçılar üzerinde çalışarak, kent belleği ve tarihi için önem arz eden çok sayıda araştırma, sergi ve yayın projesinin içinde oldu.

iletişim

Uzmanlık Alanları

Çağdaş Sanat ve Kuramı

Türkiye’de Çağdaş Sanat  

Sanat Yazını ve Sanat Eleştirisi

Koleksiyon ve Sanat Danışmanlığı

İlgili Web Sayfaları

SAGLAM; saglamart, saglamartspace, saglamartadvisory ve saglamartgallery gibi alt markalardan oluşan bir sanat projeleri ve programları geliştirme alanıdır. Kişi ve kurumlara Sanat Danışmanlığı, Küratörlük, Sanat Yazarlığı, Yayın ve İçerik Üretimi ile Sergi Yapımı gibi konularda nitelikli hizmetler sunmaktadır.

© 2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.

Bu web sitesi; sanat yapım, sunum ve yayıncılık konusunda talep sahiplerini bilgilendirerek bu alanda hizmet talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak, işbirliği ve çözüm ortaklığı ya da iletişim olanağı yaratmak için hazırlanmıştır. Burada yayınlanan yazı ve görüntülerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. İzinsiz alınıp kullanılamaz.