İçeriğe geç →

“Chest Pulse” and “Heart”

Gülay Yaşayanlar / 2020 - 2021

"Chest Pulse"

Series / 2020

“Gülay Yaşayanlar; son çalışmalarında kendine siyasal ve sosyal gerekçelere dayalı bir devinim alanı yaratmaktadır. “Chest Pulse” serisi de bu bağlamda, güncel gelişmeler eşliğinde anatomik verilerle kamusal bir travmayı ilişkilendirmektedir. Ölümü yedeğinde tutan malûm salgın hastalıkla baskılanan tüm yaşamı, bir gerçeklik hali olarak anlatma çabasındadır. Bu doğrultuda geliştirilen bir prototip üzerinden “hapsedilmişlik halinin yarattığı mağduriyet hissi” ile bunun kaçınılmaz sonucu olan “duygusal yoğunluğa” dikkat çekmektedir. Tam da bu yüzden söz konusu çalışmaların, açık bir sosyal güvensizlik hali ve gerçekliğine işaret eden estetik bir biçimleme olarak nitelendirilmesi mümkündür.” MS    

Gülay Yaşayanlar Paintings

"Chest Pulse"

CHEST PULSE
#9, #11, #, #12, 2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 38x28 cm.

CHEST PULSE
#56, #43, #52
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 38x28 cm

CHEST PULSE
#65, #61, #62, 2020
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 38x26 cm.

CHEST PULSE
#26, #64, #68, 2020
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 38x28 cm.

"Chest Pulse"

Series / 2020

Organik biçimlerin hiyerarşik görünmeyen karmaşık düzeni, bir örüntü oluşturma mantığıyla çözüme götürülmektedir. Burada baskın bir motif algısıyla biçimlenen marijinal imge; siyasal ve ve sosyal atıflarla kendine bir devinim alanı yaratarak, anatomik ve travmatik bir ilişkinin sonuçlarını üzerinde katmanlaştırmaktadır.” MS

CHEST PULSE #71, #66, #65, 2020
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama, 38x28 cm.

CHEST PULSE #26, #64, #68, 2020
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,38x28 cm.

"Heart"

Series / 2020

Gülay Yaşayanlar’ın son dönemde ürettiği resimlerinde, cansız bedenin uzuvlarını andıran bir tipoloji karşımıza çıkar. Bunların arasında “Heart” adını verdiği dizide, temel temsil formu olarak öne çıkan ve doğrudan kalbi çağrıştıran imge; süregiden hayattan ziyade, kriz ve ölüm anlatıları üzerinden negatif bir alana kayar. Dolayısıyla korku, güvensizlik ve endişe halinin temel göstergesi olarak kullanılır, çeşitlendirilir ve kendini aşan bir görselliğin taşıyıcı unsuru haline getirilir. Hassas bir göstergeye dönüşen bu melez imge, görsel alanda giderek kavramsallaştırılan; böylece gücü ve etkisi pekiştirilen bir ikon halini alır.”

Heart / 2020

"Heart"

HEART, #6, #5, #31
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
38x28 cm.

HEART, #75, #73, #32
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
38x28 cm.

HEART, #61, #28, #71
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
38x28 cm.

Gülay Yaşayanlar’ın son dönem çalışmalarında kalp-nefes meselesine öncelik vermesi, değişim iradesinin biçimsel yönüne ve içerik bütünlüğüne de dikkatleri çekmektedir. Bu yaklaşımın temel metaforu, değişmez yüzü kalp imgesi-kavramıdır hiç şüphesiz… “Heart” dizisine adını veren bu imge, açıkça huzursuz, hasta ve arızalı olanı simgeleyen temel bir form olarak kullanılmaktadır. Kalp, burada hakikati doğrudan ele almanın göstergesidir. Uzun ve derinlemesine yapılan bir sondajın, yüzeyde belirmiş (surfacing) kirli ve pütürlü yüzünü yansıtmaktadır. Yorgun, cansız, renksiz ya da kesilmiş bu beden parçasını; özel bir bakışın, giderek boyut kazanacak olan bir görsel araştırmanın, tarihsel ve psikolojik yüzü olarak görmek gerekir. O yüzden belki bu denli tekrar ediliyor, her defasında yeniden kurularak, yeniden kaybediliyor. Yokluğu ise, doğrudan ölüme işaret ediyor…” MS   

HEART #23, 2020,
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
28x56 cm.

Mümtaz Sağlam

Sanat Dünyamız, Sayı: 116, Mayıs-Haziran 2010, İstanbul.

Gülay Yaşayanlar resminde simge olarak sunulan bazı öncelikli formlara atfettiğimiz cinsellikle bağlantılı anlam; bir kadın sanatçı eli ürünü olduğunda derinleşmekte, baştan ihtilâflı olan cinsellik algısını daha da deşmektedir. Birer karakter olarak betimlenen bu imgelerin daha çok fallus’a öykünen formatı, tam da bu nedenle bazı ilişkileri ve gerekçeleri sökme girişimlerimizi çıkmaza sevk eder....

Gülay Yaşayanlar / Galeri

© 2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.