İçeriğe geç →

Skecthes

Gülay Yaşayanlar / Sketches

Eskizler

2020 - 2021

“Gülay Yaşayanlar’da yeni gerçeklik hallerini anlatan bu temsil stratejisi; anlatısal kodlara tepkili, soyutlamacı bir dil pratiğine ve radikal bir indirgemeye sırtını dayamaktadır. Burada gerçekleşen imgelem, yeni kötü günlerin ürünü olan korku ve kaygılarımızı içermektedir. Bu duygusal yük, akılcı aktarımla soyut inşa fikrinin ürünü olan bu biçimlere yansımaktadır. Dolayısıyla, Gülay Yaşayanlar’da, içinde bulunduğumuz tuhaf dönemin ürettiği kültürel içeriği imgeye dönüştüren güçlü bir aktarım söz konusudur.” MS“…

Gülay Yaşayanlar Paintings

Eskizler / 2020-2021

Eskizler / 2020

SKETCH, #6, #5, #31
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
38x28 cm.

SKETCH, #6, #7, #31
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
38x28 cm.

SKETCH, #75, #73, #32
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
38x28 cm.

SKETCH, #75, #73, #32
2020, Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama,
38x28 cm.

GÜLAY YAŞAYANLAR, Sketch #6, May 2021, Mixed Media on Paper, 38x28 cm.

Gülay Yaşayanlar; salgın sürecinde gözlemci kimliğinin de bir gereği olarak geliştirdiği şüpheci ve nihilist tavırla “nefes” meselesi üzerinde durmakta, hasta bedenlere odaklanmakta, yaşam ve ölüm paradoksunu vurgulayan aykırı simge biçimler geliştirmektedir. “Chest Pulse” adını verdiği bu kapsamlı ve patalojik bildirimin dolayımlı bir ithama ve uyarıya dönüştüğü söylenebilir.

SURFACING IMAGES, #1, Ayrıntı, 2020
Kağıt Üzerine Karışık Teknik Uygulama
56x76 cm

Gülay Yaşayanlar / Galeri

© 2021 Saglam Art Space / Izmir - London
Tüm Hakları Saklıdır.