İçeriğe geç →

Anasayfa

İlke ve Hedeflerimiz

Estetik Düzey ve Kalite

Saglam Art Space; tüm hizmetlerinde estetik değer taşıyan çözümler üretmeyi, görsel belleğe kalıcı izler bırakacak etki ve kaliteyi sürekli kılmayı hedefler.

Özgün Tasarım ve Sunum

Saglam Art Space; sanat yapım ve yayın çalışmalarını özgün bir çizgide karakterize eden yorum ve yaklaşımlarla çağdaş gösterim-sunum teknikleriyle, bir tasarım ve sunum fikri üzerinden gerçekleştirmeyi öngörür.

Kararlı Süreç Yönetimi

Sanat etkinlikleri, çok yönlü bileşenleri bulunan ve sorumluluk paylaşımı, kararlı yönetim ve iyi bir zamanlama ile sonuç alınabilen karmaşık ve zorlu bir kolektif çalışmalardır. SAS; etkinlik tasarımında "kararlı süreç yönetimi bilinciyle" hareket etmektedir.

Ayrıntılı Projelendirme

Sergi ve sanat yayıncılığı ile ilgili projeler, ayrıntılı bir şekilde planlanmış, mevcut risklerin gözetildiği titiz ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreçtir. SAS'ın sorumluluğunu aldığı projelerde, tüm bileşenlerin işbirliği ve iletişimi içinde, hızlı, etkili ve düzeyli çözümler üretmek esastır.

Güncel ve Yeni Yaklaşımlar​

Sanat ve tasarım ortamında özgün çözümler üreten bir kurumsal yapı olma hedefiyle yola çıkan SAS; beliren güncel dinamikleri değerlendiren, yeni eğilimleri takip eden, öngörülü bir şekilde çalışmalarında bunu yansıtan, yeni ve farklı yorumların peşindedir.

Nitelikli ve Özgün Bir İçerik

Saglam Art Space; sanat etkinliklerini bütünleyen kitap ve katalog gibi yayınlarda, içerik olarak üretilen metinlerin edebî değerini gözetir; etkili ve kalıcı bir eleştirel bilinç ile üretilmesine önem ve öncelik verir.


© Fotoğraflar: Özlem Demircan

Çalışma Alanlarımız

Sergi Yapımı, Sergileme Tasarımı ve Uygulama

Saglam Art Space temel çalışma alanlarından birini; “müze, sanat merkezi ve galerilerde gerçekleştirilmek üzere sergi projeleri geliştirmek” olarak belirlemiştir. Profesyonel bir bakış gerektiren bu alanda, güncel ve nitelikli sergi konsepti ve sanatçı tercihlerinde bulunmak; mekânsal olanaklarla uyumlu bir sergi düzeni ve uygulaması gerçekleştirmek öncelikle iyi bir süreç yönetimi gerektirir, esaslı bir deneyim ve birikim işidir. Saglam Art Space, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda sergi projesi gerçekleştiren deneyime sahip uzman elemanlardan oluşmaktadır.

 

Sanat Danışmanlığı

Saglam Art Space; kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kültür ve sanat alanında ihtiyaç duyulan konularda profesyonel bir bakışı kazandırmak için gereken akademik ve pratik desteği sunmak üzere Danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda özellikle sanat yapıtı alımı, koleksiyon oluşturma, mevcut koleksiyonun estetik değer tespiti ve tescili, etkinlik stratejisi ve program geliştirme gibi konularda katkı sağlamaktadır.

 

Küratörlük

Saglam Art Space, temel çalışma alanlarından birini “müze, sanat merkezi ve galerilerde gerçekleştirilmek üzere sergi projeleri geliştirme” olarak belirlemiştir. Profesyonel bir bakış gerektiren bu alanda, güncel ve nitelikli sergi konsepti ve sanatçı tercihlerinde bulunmak; mekânsal olanaklarla uyumlu bir sergi düzeni ve uygulaması gerçekleştirmek için özgün küratöryel projeler/yapımlar ve çözümler üretmektedir. 


Galeri

Saglamart Gallery; sanatçı temsiliyeti, sergileme, yapıt dolaşımı, kurumlar ve koleksiyonlar için sanat yapıtı temini gibi konularda hizmet veren bir markadır. Sanat fuarı gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma ve tanıtım gibi diğer galeri işlevlerini de gerçekleştirmek üzere planlanmıştır. İlk aşamada kurucularımızdan Gülay Yaşayanlar’ın son dönem yapıtları değerlendirilmektedir.


Müze Çalışmaları

Günümüzde kültür endüstrisi alanında etkin kurumlar olarak öne çıkan, bir gösterim ve tüketim mekânı halinde kendilerini kurgulayan müzeler; sergileme ve koleksiyon geliştirme konusunda yeni stratejiler geliştirmektedir. Müze çalışmalarının pek çok alanında etkin olan SAS; bir kültür/sanat platformu olarak müzeleri, nitelikli sergi projeleri ve yan etkinliklerle, iyi planlanmış ziyaretçi deneyimleriyle sürdürülebilirliği olan açık, katılımcı ve paylaşımcı bir mekân olarak tasavvur eden bir yaklaşım içindedir. Müze çalışmaları alanındaki işbirliği ve temalı sergi projeleri paylaşımı için hazırdır. 


Metin Yazarlığı ve Editörlük

Saglam Art Space, sanat yaklaşımlarını değerlendiren ya da müze ve galeri sergileri için geliştirilecek olan tematik kapsamlarda kullanılmak üzere özgün eleştirel metinler, sanatçılar tarafından hazırlanan kitap ve kataloglarda kullanılmak üzere, metin yazarlığı ve editörlük gibi konumlar üzerinden yayıncılık alanında gereksinim duyulan nitelikli içeriğin üretildiği kurumsal bir yapıdır.  

 

SAGLAMART.COM; güzel sanatlar alanında değer gören bir bellek oluşturma düşüncesiyle Gülay Yaşayanlar ve Mümtaz Sağlam tarafından başlatılan bir yayın projesidir. 2000’li yıllardan bu yana kaleme alınmış çok sayıda deneme, eleştiri ve yorumdan oluşan bir birikimin, ortaklaşa kullanılabilecek bir yapı ve düzen fikriyle yeniden ele alınmasıyla hayata geçirilmiştir. Böylece, açık bir arşive dönüşen ve gelişebilir bir yayın kurgusu ile güncel gelişmelere uzanan bir bakış derinliği ve olanağı yaratılmıştır.

SAGLAMART GALLERY; sergileme, sanatçı temsiliyeti ve eser dolaşımı, kurumlar ve koleksiyonlar için sanat eseri temini gibi konularda hizmet veren kurumsal bir yapıdır. Ayrıca fuar gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma ve tanıtım gibi diğer galeri işlevlerini de gerçekleştirmek üzere planlanmıştır. İlk aşamada Gülay Yaşayanlar’ın son dönem yapıtları değerlendirilerek, dönemsel ayrımları örnekleyen bir seçki takdim edilmektedir. Sanat eseri temini ve koleksiyon geliştirme talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

SAGLAM; saglamart, saglamartspace, saglamartadvisory ve saglamartgallery gibi alt markalardan oluşan bir sanat projeleri ve programları geliştirme alanıdır. Kişi ve kurumlara Sanat Danışmanlığı, Küratörlük, Sanat Yazarlığı, Yayın ve İçerik Üretimi ile Sergi Yapımı gibi konularda nitelikli hizmetler sunmaktadır.

© 2022 Saglam Art Space / Izmir - London
All Rights Reserved

Bu web sitesi; sanat yapım, sunum ve yayıncılık konusunda talep sahiplerini bilgilendirerek bu alanda hizmet talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak, işbirliği ve çözüm ortaklığı ya da iletişim olanağı yaratmak için hazırlanmıştır. Burada yayınlanan yazı ve görüntülerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. İzinsiz alınıp kullanılamaz.

Powered by SAS – 2021